Uus emakeeleõpetus logoUus emakeeleõpetus on uudne metoodika funktsionaalse keeleoskuse ja õigekeelsuse arendamiseks kõnes, kirjas ja uutes elektroonilistes vormides. See metoodika püüab muuta õpetust tõhusamaks, elulähedasemaks ja emakeele õppimist põnevamaks. Uus emakeeleõpetus on ka haridusuuenduslik liikumine, mis ühendab inimesi, kes neid eesmärke soovivad ellu viia.

Siit lehelt on võimalik siseneda Uue emakeeleõpetuse metoodika ja õppematerjalide varamusse.